SHMP.info
Home O Službi HMP Opštine O projektu Saradnici

INTERVENCIJE SLUŽBE HITNE MEDICINSKE POMOĆI
O Službi HMP

Istraživanjem su prikupljeni podaci o broju intervencija Službi hitne medicinske pomoći ili odgovarajućih takozvanih permanentnih službi u Domovima zdravlja u Vojvodini.

Na žalost, u ne malom broju sredina ne vodi se poseban protokol i posebna evidencija o lekarskim intervencijama na terenu.

U mnogim sredinama ne vodi se poseban protokol za dežurstvo ili rad van redovnog radnog vremena, te u tim sredinama nismo mogli sa sigurnošću utvrditi koliko je intervencija Služba hitne medicinske pomoći imala u ambulanti, na terenu i koliko su transportne ekipe tom prilikom uradile transportnih intervencija.

Ukoliko izuzmemo intervencije koje tokom godine izvrše Službe permanentnog dežurstva u opštinama Ada, Čoka, Novi Bečej, Sečanj, Kovin, Mali Idjoš, Apatin, Bač, Bački Petrovac, Srbobran, Temerin i Žabalj, gde sa sigurnošću nismo utvrdili broj intervencija ukupan broj pacijenata iznosi u Ambulanti 234.934, Lekarskih intervencija na terenu 191.172. Medicinski transport prevezao je 93.936 pacijenata što sve skupa daje impresivnih 520.069 zbrinutih pacijenata – Tabela 5.

Ovaj podatak ukazuje da je prosečno svaki 4 Vojvodjanin tražio hitnu lekarsku intervenciju .

Tabela 5 . Intervencije slu žbe hitne medicinske pomoći, pregled po opštinama.

opština

Ambulanta

teren

transport

ukupno

Ada 0 0 0 0
Čoka 0 0 0 0
Kanjiža 0 4801 0 4801
Kikinda 4636 6051 1932 12619
N. Kneževac 1035 1245 0 2280
Senta 6000 3000 0 9000
N.Crnja - S.Crnja 657 343 147 1147
Novi Bečej 0 0 0 0
Sečanj 0 0 0 0
Zrenjanin 4422 6624 10304 21350
Žitište 21836 441 0 22277
Alibunar 7500 1100 0 8600
Bela Crkva 5414 3650 0 9064
Kovačica 6350 3200 0 9550
Kovin 0 0 0 0
Opovo 5200 1559 740 7499
Pančevo 19658 8680 8179 36517
Plandište 2940 1082 2652 6674
Vršac 2300 1900 3600 7800
Bačka Topola 11989 5475 10950 28414
Subotica 7391 2070 8300 17761
Mali Idjoš 0 0 0 0
Apatin 0 0 0 0
Kula 17000 8000 9000 34000
Odžaci 2500 5475 0 7975
Sombor 6960 8716 1800 17476
Indjija 13200 7884 1550 22634
Pećinci 0 4069 0 4069
Ruma 6350 18150 2190 26690
Šid 14360 16549 0 30909
Sr. Mitrovica 11680 13766 6044 31490
Stara Pazova 13690 5607 3260 22557
Bač 0 0 0 0
B. Palanka 18197 3497 0 21694
B. Petrovac 0 0 0 0
Bečej 7000 4000 400 11400
Beočin 937 1993 730 3660
Novi Sad 3715 37400 21000 62115
Srbobran 0 0 0 0
Temerin 0 0 0 0
Titel 352 250 0 602
Vrbas 11665 4595 1185 17445
Žabalj 0 0 0 0
svega 234934 191172 93963 520069

 

Strana 1 2 3 4 5Home | O Službi HMP | Opštine | O projektu | Saradnici

Copyright ©, SHMP.info