SHMP.info
Home O Službi HMP Opštine O projektu Saradnici

OPREMA
O Službi HMP

Za valjano obavljanje delatnosti – ukazivanje hitne medicinske pomoći od posebnog je značaja opremljenost odgovarajućom opremom.

Popisom opreme koju koriste Službe hitne medicinske pomoći u AP Vojvodini popisano je ukupno 1276 uredjaja (tabela 6) koji se u ovim Službama koriste.

Tabela 6 Uredjaji u Službama hitne medicinske pomoći
svega u funkciji van funkcije u vozilu    
Severni Banat 100 92 92,00% 8 8,00% 28 28,00%
Srednji Banat 136 130 95,59% 6 4,41% 79 58,09%
Južni Banat 171 163 95,32% 8 4,68% 91 53,22%
Severna Bačka 114 107 93,86% 7 6,14% 78 68,42%
Zapadna Bačka 156 154 98,72% 2 1,28% 76 48,72%
Južna Bačka 406 400 98,52% 6 1,48% 226 55,67%
Srem 193 186 96,37% 7 3,63% 83 43,01%
svega Vojvodina 1276 1232 96,55% 44 3,45% 661 51,80%

Popis je obuhvatio sve uredjaje i opremu koja se koristi u Ambulantama ili vozilima Službi hitne medicinske pomoći ili odgovarajućim organizacionim jedinicama pri Službama opšte medicine. Ustanovljeno je da je od popisanih 1276 jedinica opreme i uredjaja u funkciji 1232 odnosno 96,55% od sve opreme i uredjaja (Grafikon 5).

Ispravnost opreme i uredjaja je najmanja u Severno Banatskom okrugu gde se 8% uredjaja i opreme nalazi van funkcije usled kvara a najveća u Zapadno i Juzno Bačkom okrugu gde je manje od 2% opreme i uredjaja izvan funkcije zbog kvara.

U vozilima Službi hitne medicinske pomoći koristi se 661 od popisanih1276 jedinica uredjaja i opreme.

Zbog značaja za ukazivanje hitne medicinske pomoći, izdvojena je i posebno popisana grupa opreme – Ciljna oprema i uredjaji (Tabela 7). U ove uredjaje spada set za kontinuiranu terapiju kiseonikom, uredjaj za aspiraciju, defibrillator, EKG uredjaj, set za urgentno obezbedjivanje disajnog puta, sredstva za ostvarivanje radio veze i uredjaj za registrovanje poziva na telefon Službe hitne medicinske pomoći.

Tabela 7. Pregled ispravnosti ciljne opreme
svega u funkciji van funkcije u vozilima
uredjaj za terapiju kiseonikom 97 91 93,81% 6 6,19% 56 57,73%
aspirator 58 56 96,55% 2 3,45% 30 51,72%
defibrilator 66 60 90,91% 6 9,09% 41 62,12%
ekg 101 99 98,02% 11 10,89% 42 41,58%
ekg monitor 72 72 100,00% 0 0,00% 26 36,11%
set za ETI 55 55 100,00% 0 0,00% 38 69,09%
radiostanica 122 119 97,54% 3 2,46% 119 97,54%
radiostanica bazna 25 19 76,00% 6 24,00% 0 0,00%
registrofon 8 8 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

Veliki deo opreme koju koriste Službe hitne medicinskih pomoći je zastareo. U Tabeli 4 dat je prosek starosti defibrilatora koje koriste službe po pojedinim okruzima.

U Grafikonu 6. dat je pregled starosti kardioloških aparata koje koristi Služba hitne medicinske pomoći po grupama starosti. U Grafikonu 7 dat je pregled starosti uredjaja za radio vezu Službi hitne medicinske pomoći.

Tabela 8. Prosečna starost defibrilatora koji koriste Službe hitne medicinske pomoći po okruzima u AP Vojvodini

okrug Potpuno popisanih uredjaja Prosečna starost - godina
Severni Banat 4 12,5
Srednji Banat 3 2.33
Južni Banat 8 2,12
Severna Bačka 1 2
Zapadna Bačka 5 8,6
Južna Bačka 24 7,66
Srem 8 4,0
svega AP Vojvodina 53 6,3

 

Strana 1 2 3 4 5Home | O Službi HMP | Opštine | O projektu | Saradnici

Copyright ©, SHMP.info