SHMP.info
Home O Službi HMP Opštine O projektu Saradnici

ORGANIZOVANOST SLUŽBI HITNE MEDICINSKE POMOĆI
O Službi HMP

U Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 24 zdrastvene ustanove postoji organizovana posebna Služba za hitnu medicinsku pomoć na terenu. U opštini Irig ovu delatnost vrši Služba DZ Ruma a u opštini Sremski Karlovci Služba DZ Novi Sad, tako da je 26 opština pokriveno posebno organizovanim službama za hitnu medicinsku pomoć od 45 opština u Vojvodini (Tabela 1.).

U ostalim opštinama ne postoji posebno organizovana služba hitne medicinske pomoći stalnog lekarskog sastava, izuzetak su opštine Žitište, Opovo i Beočin koje imaju stalno opredeljen lekarski sastav za ukazivanje hitne medicinske pomoći ali nemaju zasebno organizovanu službu.

U svim opštinama u AP Vojvodini obezbedjeno je 24 satno dežurstvo radi zbrinjavanja hitnih stanja na terenu osim u opštini Pećinci u kojoj, po rezultatima ovog istraživanja, lekar nema mogućnost zbrinjavanja pacijanata na terenu.

Tabela 1. Organizovanost službe hitne medicinske pomoći u AP Vojvodini
  opština površina ( km2) svega stanovnika grad selo
Svega 45 21.205 2.043.691 1.157.243 886.448
ima organizovanu Službu HMP 26 13.115 1.610.112 1.000.106 610.006
dežurstvo pri službi opšte medicine 19 8.090 433.579 157.137 276.442

Grafikon 1. prikazuje odnos organizovanosti Službi hitne medicinske pomoći i broja stanovnika koje one pokrivaju, a Grafikon 2. prikazuje taj odnos u procentima. U Tabeli 2 prikazane su opštine u kojima na teren prema rezultatima ovog istraživanja izlazi ekipa u sastavu lekar, tehničar i vozač. U ostalim opštinama na teren ne izlazi kompletna urgentna ekipa već lekar sam ili u pratnji tehničara ili vozača.

 

Tabela 2. Broj urgentnih ekipa u sastavu lekar, tehničar i vozač po opštinama u AP Vojvodini ( kompletna ekipa )

opština

Urgentnih ekipa
radni dan 7-19 h

Urgentnih ekipa
radni dan 19-7 h

Urgentnih ekipa
vikend 7-19 h

Urgentnih ekipa
vikend 19-7 h

Kikinda 1 1 2 1
Novi Kneževac 0 1 1 1
Senta 1 1 1 1
Novi Bečej 1 1 1 1
Zrenjanin 2 2 2 2
Žitiste 1 1 1 1
Alibunar 0 1 1 1
Bela Crkva 0 1 1 1
Kovačica 1 1 1 1
Opovo 1 1 1 1
Pančevo 2 2 2 2
Plandište 1 1 1 1
Vršac 1 1 1 1
Subotica 4 4 4 4
Apatin 1 1 1 1
Kula 2 2 2 2
Odžaci 0 1 1 1
Sombor 4 4 2 2
Indjija 2 2 2 2
Ruma 1 1 1 1
Šid 1 1 1 1
Srenska Mitrovica 1 1 1 1
Stara Pazova 2 2 2 2
Bač 1 0 0 0
Bačka Palanka 1 2 2 2
Bečej 1 1 1 1
Beočin 1 0 1 0
Novi Sad 8 8 8 8
Srbobran 1 0 0 0
Temerin 1 1 1 1
Titel 1 1 1 1
Vrbas 1 1 1 1
Žabalj 0 1 2 2

Strana 1 2 3 4 5Home | O Službi HMP | Opštine | O projektu | Saradnici

Copyright ©, SHMP.info