SHMP.info
Home O Službi HMP Opštine O projektu Saradnici

VOZILA
O Službi HMP

Tokom istraživanja popisano je 289 namenskih sanitetskih vozila u 38 od 43 Doma zdravlja. Vozila koja koristi Služba hitne medicinske pomoći namenjuju se za rad urgentnih ekipa na terenu, medicinski transport, prevoz dijaliziranih i neodložnu lekarsku pomoć.

Najveći deo vozila strar je preko 5 godina – Tabela 9.

Tabela 9. Starost vozila Službe hitne medicinske pomoći po grupama starosti.
opština do 5 0d 5 do 9 od 10 do 14 od 15 do 19 20 +
Severni Banat 6 10 7 3 1
Srednji Banat 13 11 1 2 0
Južni Banat 21 23 6 5 0
Severna Bačka 6 11 7 3 0
Zapadna Bačka 7 4 2 0 0
Južna Bačka 24 23 10 3 1
Srem 19 38 9 13 0
svega Vojvodina 96 120 42 29 2

U grafikonu 8. Prikazana je starost vozila koje koristi hitna pomoć po grupama. Grafikon ukazuje na nejednaku starosnu strukturu vozila koja koristi Služba po okruzima.

Prosečno vozilo službe hitne medicinske pomoći staro je 6,93 godine i prešlo je 180.837 kilometara.

Prosečna starost vozila po pojedinim okruzima u AP Vojvodini i broj predjenih kilometara prikazan je u Tabeli 10.

Tabela 10. Prosečna starost i broj predjenih kilometara po vozilu po okruzima u AP Vojvodini
okrug Prosečna starost u godinama Prosečno stanje km sata
Severni Banat 8,52 172.676
Srednji Banat 5,7 149.422
Južni Banat 6,7 173.190
Severna Bačka 8,67 220.880
Zapadna Bačka 5,23 156.978
Južna Bačka 6,87 165.741

Grafikon 9. prikazuje prosečnu starost vozila Službe hitne medicinske pomoći po okruzima u AP Vojvodini. Grafikon 10. prikazuje prosečno stanje km sata po vozilima i po okruzima.

Lekarska intervencija na terenu vrši se prvozom ekipe koju sačinjava lekar, tehničar, vozač, vozilom Urgente ekipe ili Reanimobilom. U tabeli 11. dat je pregled prosečne starosti navedenih vozila po okruzima u AP Vojvodini.

Tabela 11. Prosečna starost i broj predjenih kilometara po vozilu URGENTNE EKIPE ILI REANIMOBILA po okruzima u AP Vojvodini

okrug Prosečna starost u godinama Prosečno stanje km sata
Severni Banat 7,12 152.604
Srednji Banat 3,88 76.852
Južni Banat 3,75 56.332
Severna Bačka Nema podataka Nema podataka
Zapadna Bačka 7,33 119.637
Južna Bačka 5,5 132.140
Srem 6,15 168.497

 

Strana 1 2 3 4 5Home | O Službi HMP | Opštine | O projektu | Saradnici

Copyright ©, SHMP.info