20 godina delovanja

Resuscitacioni Savet Srbije
zvanični partner Evropskog Resuscitacionog Saveta za Srbiju

Udruženje Resuscitacioni Savet Srbije je multidisciplinarna organizacija civilnog društva čiji je cilj da objedini napore svih zainteresovanih pojedinaca i organizacija u unapređenju kvaliteta životno ugroženih osoba.

Resuscitacioni savet i njegovi članovi tokom proteklih 20 godina delovanja saveta u mnogome su izmenili sliku o resuscitacionoj medicini u Srbiji

Udruženje Resuscitacioni Savet Srbije je nevladino, nestranačko i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme koje okuplja lekare specijaliste urgentne medicine, anesteziologe i kardiologe ali i lekare drugih specijalnosti i lekare opšte prakse odnosno zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike radi ostvarivanja ciljeva u oblasti razvijanja svesti o potrebi prihvatanja i implementacije savremenih Preporuka Evropskih stručnih i naučnih udruženja u oblasti Resuscitacione medicine

Pišite nam

01.

COVID-19

Resuscitacija tokom pandemije

02.

Kursevi

ALS, BLS, FIRST, MIRA…

03.

Journal Resuscitatio Balcanica

Zvanični časopis saveta

04.

Simpozijum Pokrenimo Srce 2022

Godišnji stručni sastanak udruženja

Kurseva
0
Polaznika
0
Godina delovanja
0 +

Vesti - objave

Partneri

zvanični partner evropskog resuscitacionog saveta za Srbiju